Saltar navegación

Inicio

A Guía Básica de Autoprotección do CIFP Leixa pretende ser un elemento de información que permita a toda a comunidade educativa adoptar medidas de protección fronte situacións de alarma, evacuación e confinamento.

Para iso consta de tres elementos:

  • Unha presentación
  • Vídeos explicativos
  • Documentos:
    • Plan de auprotección
    • Guías de evacuación
    • Guía de actuación fronte un incendio

A elaboración desta guía se fixo con materiais achegados polo Instituto Galego de Plans de Emerxencia (INSGAPE) e materiais propios do CIFP Leixa.